A magyar hajózás és palotája. Könyvajánló

A 2020-2021-es járványvédelmi intézkedések, így a lezárások egyik kedvező hatása – a sok negatív mellett – hogy sok tudósnak lehetősége nyílt hosszabb művek összegzésére, megírására. Zsigmond Gábor az utóbbi másfél-két évben keletkezett munkái közül többet is volt lehetőségem elolvasni, s itt, a Napi Történelmi Forrás hasábjain bemutatni. (Adria palotáról szóló kötet, a fiumei magyar kereskedelmi hajózásról szóló) A 2022-es év végének egy jelentős gazdaság-, és közlekedéstörténeti újdonságát  voltam olyan szerencsés, hogy elolvashattam még a hivatalos megjelenés előtt. A kötet méltó folytatása az Adria palotáról szóló, szintén kétszerzős munkának, így örömmel vállaltam el azt a felkérést, hogy írjak egy ajánlót a kötetről.

A Szabadság téri épületről szóló kötettel megegyezően Zsigmond Gábor szerzőtársa itt is a nagybefektető Tiborcz István volt. A kooperáció apropóját ebben az esetben is az adta, hogy a BDPST Zrt. újítja fel teljeskörűen az érdekeltségébe került épületet és hasznosítja azt.

A kötet egyik legnagyobb érdeme kétségkívül annak jól sikerült, arányos szerkesztése. A kétnyelvű, a magyar mellett angolul is olvasható kötet tudományos igénnyel megalkotott de alapvetően egy olyan ismeretterjesztő mű, amely szélesebb közönségnek készült. Arányosság mellett azt kell érteni, hogy a jól tagolt szöveget több helyen betétszövegek gazdagítják, melyek a (magyar) hajózás történetét jól ismerőknek is szolgálhat újdonságokkal. Az új- és jelenkori történelmet jól ismerőknek pedig, akik nem feltétlenül foglalkoznak külön a hajózás történetével, érdekes olvasmány, ugyanis a szöveg építhet a máshonnan megszerzett tudásukra és tágabb összefüggésekre világítanak rá. Akik csak részleges ismeretekkel rendelkeznek, szintén ajánlom a kötetet, ugyanis a szerzők igyekeztek az alapvető ismeretek átadására is. Akiknek MFTR vagy a DTRT cégnév rövidítések nem mondanak semmit, de Baross Gábor nevét sem ismerik, egyáltalán nem emészthetetlen a kötet, ugyanis a rendkívül színes képi illusztráció kellőképpen megtöri a folyószöveget, így a legfiatalabb olvasók már az „anyatejjel” szívhatják magukba a hajózás történetét.

Az MFTR palota győztes pályamunkája

A kötet alapvetően kronológiai sorrendben tárgyalja a Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság (MFTR) és a Magyar Hajózási részvénytársaság (MAHART) történetét, kezdve onnan, hogy azt a magyar állam miért és mikor alapította. A fejezetek beosztása is időrendben követik egymást, így külön főfejezetben került összefoglalásra a „boldog békeidők” korszaka, a két világháború közötti időszak és az államszocialista évtizedek. A két világháborúról alfejezetekben tesznek említést a szerzők. Sajnálatos módon az 1990 utáni korszakról csak utalások szintjén olvashatunk, így a Magyar Hajózási Részvénytársaság Részvénytársaság (sic!) – MAHART Rt. korszakáról a szerzők nem írtak. Ennek oka remélhetően az, hogy Zsigmond Gábor fiókjában már ott alapul egy kézirat az elmúlt 32 évről, annyit bizton állíthatunk, hogy jó kezekben lenne a téma.

A Szent István lapátkerekes gőzhajóról készült festmény a Dévényi várról készített fotó alapján

A kronologikus tagolást a már említett betétek törik meg, így többek között szó esik a kötetben az MFTR hajójavító üzemében végzett munka körülményeiről, Ada Kaleh szigetéről vagy a társaság legszebb hajóról.

A kötet egyik másik nagy érdeme kétségtelenül az, hogy a szerzők nem egyszerűen összefoglalták azt, amit a „Mefterről” és a Mahartról tudtunk, hanem önálló kutatást is folytattak. A Magyar Nemzeti Levéltárban és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum archívumában őrzött iratokból kétségkívül sok-sok ilyen könyvet meg lehetne még tölteni, de a szerzők célja nem is az volt, hogy mindent belesűrítsenek a kötetbe, hanem az, hogy egy jó és – szó szerint – színes összefoglalást adjanak.

Ada Kaleh egykori szigete

Annyit minden bizonnyal állíthatunk, hogy sokat lehet még írni a társaságokról, s biztosak leehetünk benne, hogy Zsigmond Gábor tollából még olvashatunk a közeljövőben. Az a cél azonban, hogy a Vigadó téri egykori MFTR-MAHART palota teljes körű felújítása-újragondolása kapcsán méltó kötettel emlékeznek meg a szerzők maradéktalanul teljesült.


Zsigmond Gábor, Tiborcz István

Dunán és tengeren. A magyar hajózás és palotája

BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt., 2022
ISBN 78-615-01-6518-9

288 oldal

8900 Ft


Az NTF Történész Műhely ingyenesen teszi mindenki számára elérhetővé tudományos eredményeit, ingyenesen bocsátja rendelkezésre ismeretterjesztő cikkeit. A szerkesztés, tördelés és a honlap fenntartása azonban nekünk is pénzbe kerül, kérjük, adományával támogassa ügyünket, hogy a jövőben is elérhetővé tegyük cikkeinket olvasóink számára. Szíves támogatásukat Patreon oldalunkon (link) várjuk.


 

Facebook Kommentek