Emléktábla és történelem III.

Mihályi Balázs-Tulok Péter

Az elhunytak nevét tartalmazó lista viszont több nevet tartalmaz, mint amennyi áldozatot 1945. április 25-ig exhumáltak. A lista készítői és a nyomozást végzők azonban ismerték az exhumálás eredményét, ezért ha hosszabb névlistát állítottak össze, akkor annak oka lehetett. Az áldozatok listáján szereplőkből egy fő (Heller Sándor) ugyan bekerült a kivégzettek közé, de szerencséses túlélte a kivégzést, amiről egy tanúkihallgatási jegyzőkönyv is tanúskodik.[1] A listán szereplő 94 névből 62 fő került nevesítve említésre a különböző kihallgatási jegyzőkönyvekben, 42 fő egyszer, 19 fő kétszer és 1 fő háromszor is említésre került. A további 32 fő pedig feltételezhetően az exhumálások során sikerült tanúkkal azonosítani, ahogy azt az exhumálási jelentés is említette.

A cikk a Napi Történelmi Forrás és az Arcanum Digitális Tudománytár együttműködésében készült

A cikk előző részei ITT és ITT olvashatóak.

Ezek alapján 93 fő lenne (a listán szereplő 94 főből levonva az egy túlélőt) a hiteles szám. Azonban a kihallgatási jegyzőkönyvekben a listán nem szereplő, további 9 név bukkan fel: Deutsch Ignácné[2], id. Gróf N.[3], Juci nővér[4], özv. Keller Frida[5], ifj. Neinberger[6], Schönwald Imréné és 3 hónapos gyereke[7], Stern Róbert[8] és özv. Weinberger Samuné[9]. Nem ismert milyen okból nem szerepelnek ezek a személyek a listán. Amennyiben a tanúk vallomásainak hitelességét nem kívánjuk kétségbe vonni, akkor arra kell gondolnunk, hogy egyszerű hanyagságból nem kerülhettek a listára.

Exhumálás a Maros utca 16. szám alatti zsidó kórház udvarán, 1945. április 3-án. (FORTEPAN, 155516)

A lista készítőinek hanyagságára bizonyíték, hogy a tanúk által az azonosított neveket nem ellenőrizték le, és nem pontosították őket. Becski Ferencz név erre egy jó példa. Szász János vallomásában[10] került említésre a neve, azzal a megjegyzéssel, hogy „A Vígszínház volt gazdasági igazgatója”. Az illető pontos azonosítása így már könnyű lett volna, például a korabeli 1943-as telefonkönyvben az található, hogy „Becsky Ferenc, a Vígszínház gazdasági főnöke, V. Csáky-u. 20.”. Viszont Becsky a nevét nem „i”-vel hanem „y”-nal írta a telefonkönyv alapján, ezt a lista készítői már nem ellenőrizték.

A listában nagyon sok család tűnik fel, férj és feleség, így például Weinberger Henrik, Weinberger Henrikné, vagy Rosenberg Arnold és Rosenberg Arnoldné stb. Azonban a jegyzőkönyvek tanúsága szerint csak úgy említették őket, hogy dr. Jarnó  Leó és felesége[11], Fellegi János és felesége[12], Dr. Gond Hugó és felesége[13], dr. Roth Marcell és felesége[14] stb. Azonban közel sem vehető biztosra, hogy a feleségek mindig a férjük nevéből eredeztethetők, hogy dr. Jarnó Leóné, Fellegi Jánosné stb. Erre példa Dr. Szántó Györgyné, akinek a neve szerepel a listában, de Szász János vallomásában azt található, hogy „Dr. Szántó György és felesége Faragó Zsuzsa[15], vagy Dr. Balkányi Mihály bejelentésében, hogy: „Dr. Róth Marcell és neje Lóránt Erzsébet[16] A női nevek hitelessége kapcsán ezért lehetnek bizonytalanságok a listában közétett nevek esetében.

Végül egy esetben névzavar is tapasztalható. A listában Dr. Schőngut Jenő és Dr. Schőngut Jenőné került megnevezésre, Szász János vallomásában[17]Schőngut Jenő és felesége” található, míg Stern Jenőné vallomásában „dr. Schönhut Ernő és felesége” került említésre. A lista készítői nem konszolidálták és ellenőrizték a neveket. A két név nagy valószínűséggel egy személyt jelölhet, azonban a név itt is elírásra került. A korabeli telefonkönyvben az található, hogy: „dr. Schöngut Ernő VI. Teréz-krt 5.” vélhetően róla és feleségéről lehetett szó.

Dr. Róth Marcell, a Maros utcai zsidó kórház egyik orvosa 1942-ben (Forrás)

Mindezek alapján kijelenthető, hogy a listában szereplő 93 fő és a vallomásokban szereplő további 9 fő az áldozat, összesen: 102 fő. Azonban nem mindenki került a Maros utcai kórházban kivégzésre; 4 nővért és Dr. Rosenfeld Mátyás a kórháztól különböző helyen végezték ki, így a Maros utcai kórház területén 97 fő lehetett az áldozatok száma, amennyiben feltételezzük, hogy mindenki azonosításra került. Az áldozatok számát tekintve érdemes a Bokor Sándor és társai kapcsán a Vádiratot idézni:

1945 január 13-án a Maros utcai kórházból a nyilasok mintegy 100 fő kivégzése után behoztak 5 keresztény ápolónőt…”[18].

Az eddigi forrásvizsgálat nyomán a 100 fő körüli adat tekinthető a valóban elfogadhatónak.

Az exhumálási jelentésben és a vádiratban lévő áldozatok száma közti különbségre három magyarázat lehetséges:

  • A vallomások nem tekinthetők mind hitelesnek, így az abban közölt személyek nem mindegyike került kivégzésre.
  • A vallomások hitelesek, az első három 1945. áprilisban megtörtént exhumálás után később továbbira is sor került. Ennek eredményét ismerte a hatóság, de erről nem maradt fent dokumentum.
  • A vallomások hitelesek, az első három 1945. áprilisban megtörtént exhumálás után azonban nem volt több exhumálás, és a hatóság a vádiratot úgy készítette el, hogy tudatában volt annak, hogy nem minden áldozat került exhumálásra.
Adatgyűjtő ív Hollán utca 14. Dr. Balkányi Mihály bejelentése, 1945. április 15. (Budapest Főváros Levéltára XVII. 2. 18. doboz, Budapesti Nemzeti Bizottság iratai)

A harmadik lehetőséget tartjuk a legvalószínűbbnek, így feltételezhető hogy még ma is lehetnek a Városmajorban egykori áldozatok.

2021-ben a Maros utcai rendelőintézet, az egykori kórház épületénél emléktábla került felállításra az alábbi felirattal:

1945. január 12-én itt mészárolták le a kórház betegeit, orvosait, személyzetét 84 embert, másnap megkínzatásuk után további négy nővért lőttek agyon. A gyilkosok nyilasok voltak, az áldozatok magyar polgárok.

A felirattal összhangban az emléktáblán 88 név került szerepeltetésre. Az emléktáblán szereplő nevek kapcsán több megállapítás is tehető, az elsődleges források alapján. Az emléktáblán lévő Rosenberg Ignácné neve nem szerepel sem a listán, sem a tanúkihallgatási jegyzőkönyvekben. A táblán szerepeltetésre került Dr. Deustch Ignátzné és Weinberger Samuné nevei, akik a listában nem szerepelnek, de a tanúkihallgatási jegyzőkönyvekben igen. Az emléktáblán szerepel Dr. Vágó István neve, miközben sem a listán, sem a tanúkihallgatási jegyzőkönyvekben neve nem szerepel, ellenben Dr. Vágó Istvánné neve szerepelt a listán, az emléktábláról viszont lemaradt. Továbbá Fleischmann Magda, Földes Jenőné, Glum Leó, Glum Leóné, Heller Mária, Heller Sándor, Herschkovits Mihályné, Iványi Margit, Kivovits Anna nevei az emléktáblára nem kerültek fel, miközben a listában szerepeltek, ráadásul úgy hogy mindenkire vonatkozóan legalább egy, de van, akit két jegyzőkönyv is név szerint említ, mint áldozatot.

A városmajori nyilasok által elkövetett gyilkosságok a szocializmus éveiben búvópatakként a környék lakóinak mindennapjaiban jelen voltak. Országos nyilvánosságot a témával foglalkozó történelmi témájú könyveknek köszönhettek, miután a tömegsírok áldozatainak 1945-ös agnoszkálásának filmhíradós képsoraira már nem sokan emlékeztek. A levéltárakban található források erősen töredékesek, ugyanakkor a megmaradt anyagok igen terjedelmesek, talán ennek is köszönhető, hogy kevesen vették a fáradságot, hogy a fellelhető dokumentumokat végig elolvassák.

Emléktábla a Maros utcai egykori zsidó kórház épületén (Forrás)

Fontosnak tartjuk, hogy a forrásokat áttekintve pontosítsuk az ismereteket, amelyeknek köszönhetően e rendkívül kényes téma nem válhat kinyilatkoztatások eredőjévé. Mindannyiunk közös érdeke, hogy-ha a teljes igazság nem is derülhet ki-minél pontosabban tudjuk rekonstruálni a vészterhes idők momentumait.


Az NTF Történész Műhely ingyenesen teszi mindenki számára elérhetővé tudományos eredményeit, ingyenesen bocsátja rendelkezésre ismeretterjesztő cikkeit. A szerkesztés, tördelés és a honlap fenntartása azonban nekünk is pénzbe kerül, kérjük, adományával támogassa ügyünket, hogy a jövőben is elérhetővé tegyük cikkeinket olvasóink számára. Szíves támogatásukat Patreon oldalunkon (link) várjuk.


A nyitóképen a Városmajor utcai zsidó kórház épülete (Forrás)

Jegyzetek, felhasznált források:

[1] BFL, Budapesti Nemzeti Bizottság iratai 37/A. csomó 52-54. o. Náci és nyilas rémtettek kivizsgálására alakult bizottság. –dr. Csobádi Samu Jegyzőkönyv 1945.04.09

[2] BFL, Budapesti Nemzeti Bizottság iratai 37/A. csomó 25-26. o. Náci és nyilas rémtettek kivizsgálására alakult bizottság. –Lőw Alfréd feljelentése 1945.04.06.

[3] BFL, Budapesti Nemzeti Bizottság iratai 37/A. csomó 17-24. o. Náci és nyilas rémtettek kivizsgálására alakult bizottság. –Szász János vallomása

[4] BFL, Budapesti Nemzeti Bizottság iratai 37/A. csomó 36-39. o. Náci és nyilas rémtettek kivizsgálására alakult bizottság. –Stern Jenőné jegyzőkönyv 1945.04.12

[5] BFL, Budapesti Nemzeti Bizottság iratai 37/A. csomó 25-26. o. Náci és nyilas rémtettek kivizsgálására alakult bizottság. –Lőw Alfréd feljelentése 1945.04.06.

[6] BFL, Budapesti Nemzeti Bizottság iratai 37/A. csomó 17-24. o. Náci és nyilas rémtettek kivizsgálására alakult bizottság. –Szász János vallomása

[7] BFL, Budapesti Nemzeti Bizottság iratai 37/A. csomó 36-39. o. Náci és nyilas rémtettek kivizsgálására alakult bizottság. –Stern Jenőné jegyzőkönyv 1945.04.12

[8] BFL, Budapesti Nemzeti Bizottság iratai 37/A. csomó 36-39. o. Náci és nyilas rémtettek kivizsgálására alakult bizottság. –Stern Jenőné jegyzőkönyv 1945.04.12

[9] BFL, Budapesti Nemzeti Bizottság iratai 37/A. csomó 45. o. Náci és nyilas rémtettek kivizsgálására alakult bizottság. –dr. Kenéz Endréné Jegyzőkönyv 1945.04.12.

[10] BFL, Budapesti Nemzeti Bizottság iratai 37/A. csomó 17-24. o. Náci és nyilas rémtettek kivizsgálására alakult bizottság. –Szász János vallomása

[11] BFL, Budapesti Nemzeti Bizottság iratai 37/A. csomó 36-39. o. Náci és nyilas rémtettek kivizsgálására alakult bizottság. –Stern Jenőné jegyzőkönyv 1945.04.12

[12] BFL, Budapesti Nemzeti Bizottság iratai 37/A. csomó 17-24. o. Náci és nyilas rémtettek kivizsgálására alakult bizottság. –Szász János vallomása

[13] BFL, Budapesti Nemzeti Bizottság iratai 37/A. csomó 17-24. o. Náci és nyilas rémtettek kivizsgálására alakult bizottság. –Szász János vallomása

[14] BFL, Budapesti Nemzeti Bizottság iratai 37/A. csomó 36-39. o. Náci és nyilas rémtettek kivizsgálására alakult bizottság. –Stern Jenőné jegyzőkönyv 1945.04.12

[15] BFL, Budapesti Nemzeti Bizottság iratai 37/A. csomó 17-24. o. Náci és nyilas rémtettek kivizsgálására alakult bizottság. –Szász János vallomása

[16] BFL, Budapesti Nemzeti Bizottság iratai 37/c. csomó 483-485. o. Náci és nyilas rémtettek kivizsgálására alakult bizottság. – Adatgyűjtő ív Hollán utca 18. Dr. Balkányi Mihály bejelentése, 1945.04.15

[17] BFL, Budapesti Nemzeti Bizottság iratai 37/A. csomó 17-24. o. Náci és nyilas rémtettek kivizsgálására alakult bizottság. –  Szász János vallomása

[18] BFL, NB. I. 3355/1948/9., Bokor Sándor és társai bűnpere Vádirat 1948.08.12 11. o.

Facebook Kommentek