Ufóláz a rendszerváltás környékén

Tóth Eszter Zsófia

Hamarosan az osztályban mindenki jókat kuncogott, amikor Katus tanár úr belekezdett a „földönkívüliekkel kapcsolatos legfrissebb kutatások” eredményeinek taglalásába. Valaki elnevezte Ufó Karcsinak, és ez a gúnynév hamarosan az egész iskolában elterjedt. Habár gyermekkori álmomat – űrhajós szerettem volna lenni – már rég feladtam, nagy érdeklődéssel hallgattam a titokzatos idegenekről szóló előadásait, s ahogy teltek a hetek-hónapok, egyre inkább a hatása alá kerültem.”– ábrázolta Kötter Tamás az 51-es körzet című novellájában egy tanárt, aki kifejezetten intenzíven érdeklődött a földönkívüliek iránt. Katus tanár úr lelkesedése nem számított egyedi esetnek a rendszerváltás környékén.

A társadalmi kataklizmák együtt járnak morális pánikokkal, elbizonytalanodással, az állampolgárok új kapaszkodókat keresnek. Így volt ez az 1980-as évek végén, 1990-es évek elején is. Ekkor hazánk légterében megszaporodtak az ufók, azaz földönkívüli lények észlelések és nagy népszerűségre tett szert Erich von Däniken Istenek ivadékai vagyunk című könyve is. Kis túlzással mondhatjuk azt is, hogy az ország UFO lázban égett. Emlékszem, 1989-ben a művelődési ház angol tanfolyamán – ahová jártam – a szünetben arról vitatkoztunk, hogy vannak-e földönkívüliek. A tanárnő – aki fiatal volt és talpraesett – azt mondta, hogy nem biztos benne, de ha vannak is, nagyon másmilyenek lehetnek mint mi és lehetséges, hogy nem vesszük észre, amikor próbálnak velünk kommunikálni. A KFT együttes 1990-es albumán emlékezett meg az Idegen lényekről:

Valami az égen –
talán repülő csészealj,
közeleg egy gombóc, s az a bizonyos,
halkan csipogó furcsa zaj.Jön az idegen lény.

Nagyon úgy néz ki, emberek,
Dänikennek igaza lett.”

https://www.youtube.com/watch?v=s_nczpx5HsQ

1989-ben könyv jelent meg „és akkor jöttek az UFO-k” címmel, mely UFO-történelmi összefoglalónak is tekinthető. Ilyesmiről szocialista időszakban alig írtak a lapok.[1] Egy 1989-es kecskeméti UFO-észlelés sajtóhíre:

már ufónk is van. Hát miért pont ufónk ne lenne? Hol van az megírva, hogy csak a nagyhatalmaknak lehet ufójuk? Hogy egy olyan tehetséges, kis népnek, mint a magyar, nem?(…) Kecskemétnek igenis saját ufója van. Persze, egyesek ezt is el akarták hallgatni, mint annyi mást.”[2]

1989-ben az Uránia Csillagvizsgáló a megszaporodott UFO észlelések miatt UFO-adatgyűjtő központot létesített az úgynevezett UFO-jelenségek gyűjtésére, kutatására. Megvalósítására pénzügyi alapot hozott létre

„közületek és magánszemélyek anyagi támogatásával. Azért kezdeményezték a központ kialakítását, mert az utóbbi hetekben gyakran figyeltek meg titokzatos égi fényjelenségeket — UFÓ-kat —, amelyek zöme feltételezhetően égitestekkel vagy más természeti jelenségekkel azonosítható.”[3]

1990-es, ironikus cikk a monori-erdei UFO-észlelésről:

Több jel is azt mutatja, hogy ufók pedig tényleg vannak! Ezek szerint a fantasztikus történetek már csak az ufók számára fantasztikusak, de legalábbis félrevezetőek, hiszen nem tudhatják, hogy a történetek szereplői kitalált lények. Az a baj a sci-fi irodalommal, mondta egyszer Kulin György csillagászprofesszor, hogy miután fantáziánk földhözragadt, túlságosan hasonlítanak ránk. ő maga, aki néhány bolygót felfedezett távcsövével, határozóban hitte, hogy létezik élet a Földön kívül. Mindenesetre annak a pilótának a „látomása” a repülő csészealjakról (illetve ahhoz tudta hasonlítani azokat a különös közlekedési eszközöket, amelyek gépét megzavarták), már valóban dajkamesének tűnik ahhoz képest, hogy az ufók itt vannak Monor határában. És ez az igazi fantasztikum. Hogy mi a csudát keresnek éppen itt? Monori-erdőn. Állítólag a technika csodái érdeklik őket, úgymint az ember és autójának szerkezete (talán azt hiszik, hogy a kettő összetartozik), láthatatlan laboratóriumukban alaposan átvizsgálják, s vannak olyan feltételezések, hogy másolás céljából. Otthon, a saját bolygójukon majd megszerkesztik az Embert és az Autót. Következésképpen ez az ember magyar lesz és az autója Trabant. Ezek után nekem már senki sem tudja bemesélni, hogy az ismeretlen űrlények fejlettebbek a Föld lakóinál!”[4]

A Baranya-megyei Garén Nagy Pál tanító köré szerveződött UFO-figyelő csoport:

Az elmúlt években Nagy Pál körül létrejött egy lazán szerveződő és működő ufó-megfigyelő hálózat. Nincs többről szó, minit arról, hogy a hasonló hiten lévők, néha értesítik egymást megfigyeléseikről. A garéi pedagógus évtizedek óta naplót vezet égi tapasztalatairól. Eddig 23 megmagyarázhatatlan fényjelenséget észlelt.”[5]

Forrás

Ezekben az években népszerű UFO-jelenségnek számított gabonakör észlelése is.

Az első székesfehérvári gabonakörök felfedezése óta ugyanis szinte alig akad nap, hogy ne jeleznék: titokzatos jelek jelentek meg a búzatáblában. Legutóbb Kislángon fedeztek fel egyszerre öt, három méter, illetve 1,5-2 méter átmérőjű kört. A jelenségnek szinte percek alatt híre futott, s a gabonatábla egész napra valóságos búcsújáró hellyé változott. A Fejér megyei gabonaköröket egyébként tudományos alapossággal elemzi a „Hálózat az ufójelenség vizsgálatára” elnevezésű, fiatal mérnökökből álló budapesti csoport. Már eddig is több érdekes megállapítást tettek. Egyes körök belsejében például a környezetben levőnél magasabb talajhőmérsékletet mértek, a körön belüli búzaszemeket pedig keményebbnek találták, mint a körön kívülieket.”[6]

1993-as híradás a Szabad Földben, némileg ironikusan:

Két „ufónyomot” talált a minap Alsópáhok községtől két kilométernyire a saját árpatábláján a helybéli gazdaszövetkezet elnöke. A hírt hallván a környékbeliek közül is sokan csak mosolyogtak, inkább „fehérvári típusú” ugratásnak vélték a dolgot. A vita még tart, mert az égi jelenségeknek hitelt adó ufológusok biztosak benne, hogy a gabonaköröket csak földön túli „nagy erejű centrifuga vagy forgó légprés” nyomhatta a talajba.”[7]

A Háttér Kiadó gondozásában megjelent Istenek ivadékai vagyunk 1989-ben a korban borsos áron, 147 Ft-ért is nagyon kelendő volt.

„Erich von Däniken izgalmas utazásra hívja olvasóit térben és időben. Nem kevesebbre kíváncsi, mint az élet és elsősorban az értelmes élet eredetére a Földön. Távoli tájakon és távoli évszázadokban kalandozva jut el a Bibliától a génsebészetig, Szaúd-Arábiától Teneriféig, Áron sírjától az UFO-kig”.

Legeza Ilona könyvismertetője szerint:

„az emberi civilizáció – földtörténeti szempontból valóban rendkívül rövid lévén – nem csupán belső fejlődéstörvények során vált azzá, amilyen, hanem földönkívüli, magasabb fejlettségű civilizáció tudatos befolyásolásának következtében. Elméletét azokkal, a Föld különböző pontjain megtalálható, egyenlőre még sok esetben tudományosan teljesen fel nem tárt jelenségekkel magyarázza, mint pl. a Nasca fennsík különös vonalaival, az afrikai sziklarajzok űrhajósra emlékeztető emberábrázolásaival, az itt-ott talált különleges fémötvözetekből készült tárgyakkal, oszlopokkal. Az elmélet valóban tetszetős, de a bizonyítékok a tudomány számára cseppet sem bizonyultak elfogadhatónak, illetve ha bizonyítanak is valamit, nem feltétlenül azt, hogy emberi kultúránk egy része galaktikus eredetű.”

20140412_illusztracio_3.jpg
Az MHSZ Lobogó Magazinjában már 1968-ban téma volt

Dänikenről már 1984-ben is cikkezett a Népszabadság, a könyvei nyomán készült filmet, A jövő emlékeit Magyarországon is bemutatták 1972-ben.

Mi a Däniken-féle univerzális megoldás titka? Pofon egyszerű, és az autodidakta író készséggel megosztja a tudatlan emberiséggel fölfedezését: valamikor a világűrből űrhajókon istenek érkeztek Földünkre, és ők tanították meg egy csomó dologra az embereket, illetve egyeseket ők maguk csináltak.”[8]

A Népszabadság újságírója Däniken agyszüleményét áltudománynak tartotta. Már 1985-ben felmerült a magyar kiadás lehetősége, amelytől a Népszabadság újságírója berzenkedett. Szerinte az író jól fogyó könyvéből milliomos lett pedig nem tudományos nézeteket terjeszt.[9] 1987-ben a Szabad Föld Fiumében tartott előadásáról számolt be: érdekes előadást tartott, ott mondta, hogy a majmokkal való keresztezés több mint százezer esztendővel) ezelőtt kezdődött, űrlények segítségével.[10] 1988-ban a Fantasztikus Hét díszvendégeként Budapesten járt.[11]

Däniken könyvének borítója

A rendszerváltás ufójelenségeit és a témával foglalkozó könyveket látva egy válságban levő társadalom izgalmas reakcióit láthattuk. És nem ez volt az egyetlen ilyen jelenség a rendszerváltás éveiben, mely különcségnek számított és felborzolta az átlagpolgár idegeit, gondoljunk csak a grufti fiatalokra, melyre vissza fogok térni.


Források

[1] Szabad Föld, 1989. október 24. 8. o.

[2] Népszava, 1989. november 13. 12. o.

[3] Népszava, 1989. december 27. 12. o.

[4] Népszava, 1990. december 18. 6. o.

[5] Népszabadság, 1990. október 27. 23. o.

[6] Népszava, 1992. július 18. 15. o.

[7] Szabad Föld, 1992. július 13. 8. o.

[8] Népszabadság, 1984. június 16. 11. o.

[9] Népszabadság, 1985. március 13. 6 o.

[10] Szabad Föld, 1987. december 4. 9. o.

[11] Népszabadság, 1988. augusztus 25. 9. o.

A nyitókép forrása

Facebook Kommentek