Egy orosz-ellenes lengyel dal, ami a Szovjetunióban nagy karriert futott be

Az idősebb korosztály biztosan ismeri a munkásmozgalmi dalok egyik legtöbb nyelvre lefordított opuszát, a Varsaviankát. Az újkor egyik legmeghatározóbb jellegzetessége a tömegmozgalmak létrejötte, a tömegmozgalmakat pedig az ezeket kísérő forradalmi vagy mozgalmi dalok színesítették. Kétségkívül az egyik legszélesebb körben ismert forradalmi dal a francia himnusz, a La Marseillaise. Az 1905-ös orosz forradalmat kísérő, 1905-1907-es lengyel szabadságharc ikonikus dala pedig nem más, mint az orosz-ellenes Varsavianka. Joggal tehetjük fel a kérdést, hogy lett a lengyel dalból a szovjet korszak egyik jelképe.

A feltett kérdésre többféle válasz adható, azonban a probléma komplexitása miatt távolabbról induló elemzés szükséges. A cári Oroszország 1905-ben katasztrofális állapotban volt, a társadalmi és gazdasági válságot tetézte, hogy a birodalom 1905-ben Japántól megalázó vereséget szenvedett el. Birodalom-szerte etnikai, vallási konfliktusok törtek ki, ezek közül az egyik legsúlyosabb az odesszai pogrom volt. A birodalom peremterületein pedig, így Lengyelországban is függetlenségi mozgalmak indultak meg

08196r

Képünkön a japán-orosz békedelegáció, 1905-ben. Library of Congress Prints and Photographs  Division:
LC-DIG-ppmsca-08196

Az 1917 után felálló bolsevik kormányzatnak az 1905-ös események érthetően kínosak voltak. Noha Sztálin uralma alatt újra feléledt a russzifikáció gyakorlata, amelynek egyik fő sajátossága a lengyel-ellenesség volt, az 1905-ös eseményeket új keretbe kellett helyezni. Az eredeti 1905-ös lengyel szöveg ugyan erős munkásmozgalmi jelleget mutat, amely egyetemes emberi szolidaritásra hív fel, azonban a szöveg mindemellett Lengyelország újra feltámadását énekli meg, Varsó népének cár ellenes harcait méltatja. A későbbi fordításokból eltűnik a lengyel szál, a munkásmozgalom általános küzdelmét méltatja, s az elnyomó cári rendszerről egy szó sem esik benne.

A Varsavianka Lányi Sarolta 1945 utáni internacionalista fordításában. 

https://www.youtube.com/watch?v=XY7xharH4Fk

Az eredeti lengyel változat

Az internacionalizmus jegyében a dalt számos nyelvre lefordították, ezek közül az egyik leghíresebb a spanyol verzió, amelyet Orobyn Fernandez szerzett 1936-ban. A fordítás a spanyol polgárháború köztársasági-anarchista-kommunista oldalának  – amennyiben az egymással is harcban álló különböző milíciákat  egy oldalnak vesszük – népszerű dalává vált.

Az 1936-os spanyol verzió

 A Las Barricadas népszerűsége spanyolországi baloldalon töretlen, egy modern feldolgozás

Az 1905-ös lengyel felkelés képét tovább árnyalja a címben is szereplő Józef Piłsudski szerepe. A mai Litvánia területén született nemesi családban, s fiatalkorában lett Lengyel Szocialista Pártnak (továbbiakban: PPS) tagja, majd 1905-re már a PPS elnöki tisztjét is betöltötte. A folyamatban lévő japán-orosz háború alatt Tokióba utazott, hogy egy kirobbantandó lengyel felkeléshez szerezzen anyagi támogatást.

pilsudski_in_bristol.jpg

Józef Piłsudski 1923-ban

A PPS által kirobbantott felkelést a cári csapatok vérbe fojtották, s Lengyelország felszabadulására 1918-ig kellett Piłsudskinak várnia. Annyi bizonyos, hogy 1918-ra a tehetséges katonatiszt fokozatosan megvált radikális baloldali meggyőződéséről, s a későbbiekben kiépített tekintélyuralmi rendszere sem mutatott szocialista jelleget. Ennek előjelei már 1906-ban megmutatkoztak, amikor a PPS két részre szakadt, egy a később kommunistákkal egyesülő baloldali ágra, illetve  a Piłsudski ún. forradalmi ágára.

 800px-jozef_pilsudski_emlektablaja_xii_kerulet_apor_vilmos_ter_2.JPG

Piłsudski emléktáblája a budapesti Apor Vilmos téren


Borítókép:

RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ ÚJSÁG / FORTEPAN

Felhasznált Irodalom

Ascher, Abraham : The Revolution of 1905: Russia in Disarray. Stanford University Press, 1994

Facebook Kommentek