Ajánló: The Great War – The Online Video Series – Videósorozat az első világháborúról

Kloska Tamás

Száz évvel ezelőtt ezekben a napokban még javában tombolt az első világháború. Az a fegyveres konfliktus, amely alapjaiban rengette meg az addigi európai (és világ-) rendet, és a békét követő rossz döntések és rendezések következtében előre megágyazott a második világégésnek, így joggal tekinthető a huszadik század őskatasztrófájának.

A világháború centenáriuma ráirányította a hazai és nemzetközi szakma figyelmét a száz évvel ezelőtti eseményekre. 2014-től kezdődően számos kiállítás, konferencia, kötet és tudományos értekezés látott napvilágot. A huszonegyedik században azonban a legszélesebb rétegeket már az interneten keresztül lehet megszólítani. A világháló segítségével a téma iránt érdeklődők számára közelebb lehet hozni azt a világot, amely cezúrát jelentett a hosszú tizenkilencedik század és a „modern”, napjainkat is meghatározó huszadik század között. Az első világégéssel Magyarországon webes felületen legkorábban a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány kezdett el foglalkozni. 2010. július 28-án indult el az a blog (http://nagyhaboru.blog.hu/), amely rengeteget tett és tesz azért, hogy a Nagy Háború magyar vonatkozású emlékeit megismerhessük. A nemzetközi porondon is számos első világháborús oldal jelent meg, mai ajánlónkban a Mediakraft Networks Gmbh által készített The Great War The Online Video Series c. sorozatot mutatjuk be, angolul tudók előnyben!

A készítők egyértelmű célt tűztek ki maguk elé: a 2014 és 2018 közötti centenáriumi időszakban igyekeznek minden olyan témát lefedni, amely az első világháborúval kapcsolatban csak szóba jöhet. A stáb szinte ontja magából a tartalmat, hiszen minden hétfőn, csütörtökön és szombaton újabb videó kerül publikálásra. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy a videók mennyire tekinthetőek szakmailag is hitelesnek, mivel készítői inkább számítanak lelkes laikusnak, mintsem elismert történész szakértőknek. A válasz az, hogy munkásságukra alapvetően a tudományos ismeretterjesztés jellemző, ugyanakkor olyan kevésbé ismert témákat is feszegetnek, amelyek akár történész berkeken belül is kis mértékben, vagy szinte alig ismertek. További pozitívum, hogy igyekeztek szakítani azzal a nemzetközi (főleg angolszász) vonallal, amely szinte kizárólag a nyugati hadszínteret tekinti a háború fő frontjának, ahol minden eldőlt. A sorozat készítői foglalkoznak az olasz és orosz fronttal, a közel-keleti és gyarmati harcokkal, valamint olyan partikuláris témákkal is, mint például a francia vasúti ágyúk vagy akár az első világháborús pilótákra vonatkozó követelmények:

A show – a szóhasználat szándékos, aki megtekint egy részt érteni fogja miért – „házigazdája” az amerikai Indiana „Indy” Neidell, aki az Ohio állambeli Wesleyan Egyetemen tanult történelmet. Minden epizódban jellegzetes halszálkamintás tweedmellényben és fehér ingben beszél a világégés történéseiről, a háttérben Európa 1914-es állapotait tükröző térkép előtt. Segédjei lelkes német filmesek, gyártásvezetők. Az  egyes epizódokhoz használt archív felvételeket javarészt a British Pathé archívumából szerzik be, szakirodalom terén pedig igyekeznek nem leragadni az angolszász szerzőknél, sőt, az egyes epizódok elkészítéséhez az adott témához/területhez, vagy a szóban forgó ország első világháborús szerepvállalásához értő szakértők segítségét kérik. Természetesen helyesen látták meg a csatornájukhoz kapcsolódó termékek forgalmazásának lehetőségét is, így például többek között Ferdinand Foch francia tábornok képével ellátott pólót vagy Conrad von Hötzendorf osztrák–magyar vezérkair főnök arcképével ellátott zoknikat is beszerezhetünk! (Ez volt a reklám helye.)

Photo courtesy by The Great War
Photo courtesy by The Great War
Photo courtesy by The Great War
Photo courtesy by The Great War

A sorozat Youtube csatornája könnyen átlátható, ugyanis az elkészült epizódokat az egyes háborús évek szerint csoportosítják, az 1914-es évhez kötődő videók (és egyben a sorozat legelső része) pl. itt érhetők el:

A készítők egyrészt heti bontásban veszik végig az első világháború eseményeit, másrészt ahogy a korábbiakban említettük, a specifikus témákat külön részekben, ún. speciális epizódokban dolgozzák fel. Az alábbi videó is ilyen, amely a román hadsereg egyenruháit mutatja be:

A stáb az archív felvételek mellett saját forgatott filmanyagot is használ vieóihoz, ugyanis a tavalyi évben ellátogattak a magyar szempontból is fontos Przemyśl erődhöz, de nemrég megfordultak Verdunnél is, ahol a francia városról elnevezett anyagcsata 1916 decemberében fejeződött be. Az alábbi videók a lengyelországi erődlátogatást és a franciaországi kirándulás fontosabb állomásait mutatják be:

A The Great War videósorozata – ahogy már kitértünk rá – nem ragad le a nyugati fronton, így például osztrák–magyar vonatkozású részteket is tartalmaz. Többek között Ferenc József osztrák császárral és magyar királlyal, valamint Conrad von Hötzedorf vezérkari főnökkel foglalkozó videók is készültek, utóbbi a stáb tagjait valamilyen különös okból felettébb mulattatja, számos internetes mémet (a szóra kattintva megtudható a jelentése) készítettek az osztrák–magyar tábornaggyal. Az alábbi videóban a Ferenc Józseffel foglalkozó rész tekinthető meg:

A magyar néző számára kedves lehet, hogy a sorozatnak külön Magyarországgal foglalkozó része is van. Sőt, a készítők a későbbiekben egy speciális epizódban tervezik bemutatni az Osztrák–Magyar Monarchia rohamegységeit (a német rohamistákat már górcső alá vették), valamint szándékuk szerint az 1918–1919-es magyar–román háborút is ismertetni fogják. A Magyar Királyság háborús szerepvállalásáról szóló epizód főként általánosságokra és azokra a hadszínterekre tér ki, ahol a magyar katonák megfordultak:

Természetesen a témában kicsit jártasabb történész, vagy az első világháború iránt komolyabban érdeklődő apróbb szakmai tévedéseket fedezhet fel a videókban, azonban mint a korábbiakban írtuk, a készítők elsődleges célja az ismeretterjesztés és a háború eseményeinek bemutatása volt. A kezdeményezés mindenképp értékelendő, a Facebookos felületen pedig bárki felhívhatja a stáb figyelmét az esetleges történelmi tévedésekre.

A készítők munkásságát jelen cikk szerzője személyes ismeretsége okán is jó szívvel ajánlja az olvasó tisztelt figyelmébe. A videósorozat segítségével az első világháború számos kevésbé ismert témájában mélyedhetünk el, frissíthetjük fel meglévő tudásunkat, vagy esetleg vizsgálhatunk meg egy kérdéskört más aspektusból, mindezt kötetlen, könnyen emészthető stílusban.

A további szószaporítás helyett az alábbi linken található a Youtube-csatorna címe, jó böngészést kívánunk mindenkinek, bőven van mit!

The Great War – The Online Video Series

https://www.youtube.com/channel/UCUcyEsEjhPEDf69RRVhRh4A

Facebook Kommentek