„A jó öreg szögesdróton lógva…” – egy tisztellenes brit katonanóta az első világháborúból

Szegedy-Kloska Tamás

Az első világháborúról számos mítosz, tévhit és legenda létezett és létezik manapság is. Ezek közül egy a világégésben résztvevő hadseregek tisztjeinek legénységgel összevetett alacsony veszteségi mutatója. Ez a mítosz már a háború alatt is közkeletűnek számított, a brit katonák a lövészárkokban egy dalt is költöttek ezzel kapcsolatban, amelyet az angol tisztek érthető módon nem igazán kedveltek.

Szögesdróton fennakadt halott katona az első világháborúban. Forrás: Getty Images
Szögesdróton fennakadt halott katona az első világháborúban. Forrás: Getty Images

A The Old Barbed Wire Frank McConell előadásában, az aláfestő zenét szerezte Oliver Wakeman.

A Hanging On The Old Barbed Wire-t a brit katonák legtöbbször menetelés közben énekelték, a szarkasztikus hangvételű szöveg a magas rangú tisztektől – mint az ezredes, vagy a tábornok – eljut egészen a szállásmesterig is. Míg a tisztek kitüntetéseikkel és szabadságolásukkal vannak elfoglalva, valamint megisszák a közlegények elől a kincstári rumot, addig a zászlóalj, a legénység holtan lóg a szögesdróton – nagyjából így foglalható össze a szöveg mondanivalója. Érdekes, hogy a dal még az őrmesteri rendfokozatban lévő katonát is kigúnyolja, aki alkalmasint nem részesült sokkal jobb ellátásban, mint akár egy közlegény. A nóta a tisztek szerint rossz hatással volt a brit hadsereg moráljára, és bár tettek lépéseket visszaszorítására, háború alatti népszerűsége  töretlen maradt a közkatonák soraiban.

Brit katonák menetelés közben éneklik a dal egyik változatát az Oh What A Lovely War c. filmben.

A dalt több szövegváltozat szerint is énekelték, egyben azonban mindegyik megegyezett: az utolsó versszak záró két sora az összes variánsban ugyanaz volt. Érdekes a szögesdrót előtt megjelenő old jelző, ami itt olyan értelemben nyilvánul meg, hogy az ördögi, leküzdendő ellenség és halálos csapda, a szögesdrót valahogy elfogadottá vált a brit katonák között, amit már-már valamiféle különös szeretettel emlegettek. Bár magyarul nehezen adható vissza a szöveg mondanivalója, az alábbiakban a szerző fordítása az első és utolsó versszak függvényében:

If you want to find the Colonel, I know where he is,
I know where he is, I know where he is.
If you want to find the Colonel, I know where he is,
He’s home again on seven days’ leave.

I saw him, I saw him, home again on seven days’ leave,
I saw him, home again on seven days’ leave.

Ha az ezredest keresed, tudom, hol találod,
Tudom, hol találod, tudom, hol találod.
Ha az ezredest keresed, tudom, hol találod,
Ismét otthon van, hétnapos eltávon,
Láttam, láttam, ismét otthon van, hétnapos eltávon,
Láttam, ismét otthon van, hétnapos eltávon.

If you want to find the battalion, I know where they are,
I know where they are, I know where they are.
If you want to find the battalion,
I know where they are,
They’re hanging on the old barbed wire.
I saw them, I saw them,
Hanging on the old barbed wire,
I saw them,
Hanging on the old barbed wire.

Ha a zászlóaljat keresed, tudom, hol találod,
Tudom, hol találod, tudom, hol találod.
Ha a zászlóaljat keresed, tudom, hol találod,
Tudom, hol találod,
A „jó öreg” szögesdróton lógnak.
Láttam őket, láttam őket,
A „jó öreg” szögesdróton lógva,
Láttam őket,
A „jó öreg” szögesdróton lógva.

Elesett brit katonák „lógnak” a szögesdróton, Flandriában. Forrás: Getty Images
Elesett brit katonák „lógnak” a szögesdróton, Flandriában. Forrás: Getty Images

Száz év távlatából a brit tisztikar alacsony veszteségeiről és a karosszékből háborúzgató brit parancsnokokról szóló tévhitek megcáfolhatók. Az 1922-ben megjelent hivatalos brit háborús statisztika alapján 1915. február és 1918. október között a brit tiszti állomány vesztesége 115 741 fő volt, amibe az elesetteken kívül beletartoztak a sebesültek, eltűntek és hadifogságba esettek is. A BBC 10 első világháborús tévhitet eloszlató cikke szerint a brit legénységi állomány 12, míg a tisztikar 17 százaléka vesztette életét a konfliktus négy éve során. Egy másik felmérésből az is kiderült, hogy a háború alatt több mint 200 brit tábornok esett el, sebesült meg vagy esett fogságba. Ennek egyik oka az volt, hogy közülük sokan napi rendszerességgel tettek látogatást a fronton, hogy megszemléljék a csapatokat és az állásokat, ami alatt egy eltévedt lövedék, gránát, vagy akár egy mesterlövész is könnyen végezhetett velük.

Christopher Nevinsen: Paths of Glory. 1917. A képet egy ideig betiltotta a cenzúra, mivel a háború értelmetlenségét sugallta. Forrás: Imperial War Museum, Art.IWM ART 518
Christopher Nevinsen: Paths of Glory. 1917. A képet egy ideig betiltotta a cenzúra, mivel a háború értelmetlenségét sugallta. Forrás: Imperial War Museum (Art.IWM ART 518)
Brit katonák indulnak rohamra saját szögesdrótakadályaik között. (Beállított) kép a somme-i csatából, 1916. Forrás: Imperial War Musem (Q 65408)
Brit katonák indulnak rohamra saját szögesdrótakadályaik között. (Beállított) kép a somme-i csatából, 1916. Forrás: Imperial War Musem (Q 65408)

A Hanging On The Old Barbed Wiret English Rebel Songs 1381–1984 (1988) című albumában egyébként feldolgozta a brit punkrock banda, a Chumbawamba is. A dallam és a szöveg kissé eltér az eredeti változattól:


Az NTF Történész Műhely ingyenesen teszi mindenki számára elérhetővé tudományos eredményeit, ingyenesen bocsátja rendelkezésre ismeretterjesztő cikkeit. A szerkesztés, tördelés és a honlap fenntartása azonban nekünk is pénzbe kerül, kérjük, adományával támogassa ügyünket, hogy a jövőben is elérhetővé tegyük cikkeinket olvasóink számára. Szíves támogatásukat Patreon oldalunkon (link) várjuk.


Felhasznált források és irodalom:

Bryant, Clifton Peck, Dennis (szerk.): Encyclopedia of death and the Human Experience. Sage Publications, Thousand Oaks, 2009.

Fussel, Paul: The Great War and Modern Memory. Oxford University Press, Oxford, 2013.

Haycock, David Boyd: A Crisis of Brilliance: Five Young British Artists and the Great War. Old Street Publishing, London, 2009.

Max, Arthur: When this bloody war is over: soldier’s songs of the first world war. Piatkus Books, London, 2001.

Statistics of the Military Effort of the British Empire during the Great War 1914–1920. The War Office, London, 1922.

Viewpoint: 10 big myths about World War One debunked. (http://www.bbc.com/news/magazine-25776836) (2016. február 18.)

 

Facebook Kommentek