„A jó öreg szögesdróton lógva…” – egy tisztellenes brit katonanóta az első világháborúból

Szegedy-Kloska Tamás

Az első világháborúról számos mítosz, tévhit és legenda keringett és kering manapság is. Ezek közül egy volt az az elképzelés, miszerint a világégésben résztvevő hadseregek tisztjei közül arányaiban sokkal kevesebben estek el, mint a legénységi állományú katonák közül. Ez az elgondolás már a háború alatt is igen népszerű volt a közkatonák körében, a brit bakák egy dalt is költöttek ezzel kapcsolatban a lövészárkokban, amelyet az angol tisztek érthető módon nem kedveltek. Az alábbiakban ennek a nótának a keletkezését vizsgáljuk meg és azt, hogy a brit tiszti állomány valóban sokkal kisebb veszteséget szenvedett-e arányaiban, mint a legénység?

Szögesdróton fennakadt halott katona az első világháborúban. Forrás: Getty Images
Szögesdróton fennakadt brit katona az első világháborúban. Forrás: Getty Images

A The Old Barbed Wire Frank McConell előadásában, az aláfestő zenét szerezte Oliver Wakeman.

A Hanging On The Old Barbed Wire-t a brit katonák legtöbbször menetelés közben énekelték, a szarkasztikus hangvételű ének egyes verszakaiban a magas rendfokozatú tisztek – mint az ezredes, vagy a tábornok – kifigurázása egészen az altisztekig, a törzsőrmesterig és a szállásmesterig is eljutott.

A hadsereg inkompetens parancsnokai fiatalok ezreit küldik a halálba, míg a tisztek kitüntetéseikkel és szabadságolásukkal vannak elfoglalva, és elisszák a közlegények elől a kincstári rumot. A zászlóalj, a legénység, az egyszerű közkatona pedig holtan lóg a szögesdróton – nagyjából így foglalható össze a szöveg mondanivalója. A dal még az őrmesteri rendfokozatban lévő katonát is kigúnyolja, aki alkalmasint nem kapott sokkal jobb ellátást, mint egy közlegény. A nóta a tisztek körében kifejezetten népszerűtlen volt, ugyanis rossz hatással volt a brit hadsereg moráljára, és bár tettek lépéseket visszaszorítására, háború alatti népszerűsége végig töretlen maradt a közkatonák soraiban.

Brit katonák menetelés közben éneklik a dal egyik változatát az Oh What A Lovely War című filmben.

A dalt több szövegváltozat szerint is énekelték, egyben azonban mindegyik megegyezik: az utolsó versszak záró két sora az összes variánsban ugyanaz. Érdekes a szögesdrót előtt megjelenő old jelző, amely itt olyan értelemben nyilvánul meg, hogy az értelmetlen halált is jelképező, ördögi, leküzdendő ellenség és halálos csapda, a szögesdrót már-már régi ismerős, öreg cimbora a brit katonák számára. Bár magyarul nehezebben adható vissza a szöveg igazi mondanivalója, az alábbiakban jelen cikk szerzőjének fordítása alapján a Frank McConell-féle verzió magyarul is olvasható:

If you want to find the Colonel, I know where he is,
I know where he is, I know where he is.
If you want to find the Colonel, I know where he is,
He’s home again on seven days’ leave.

I saw him, I saw him, home again on seven days’ leave,
I saw him, home again on seven days’ leave.

Ha az ezredest keresed, tudom, hol találod,
Tudom, hol találod, tudom, hol találod.
Ha az ezredest keresed, tudom, hol találod,
Ismét otthon van hétnapos eltávon,
Láttam őt, láttam őt, ismét otthon van hétnapos eltávon,
Láttam őt, ismét otthon van, hétnapos eltávon.

If you want to find the Captain, I know where he is,
I know where he is, I know where he is.
If you want to find the Captain, I know where he is,
pinning some more medals on his chest.
I saw him, I saw him, pinning some more medals on his chest,
I saw him, pinning some more medals on his chest.

Ha a századost keresed, tudom, hol találod,
Tudom, hol találod, tudom, hol találod.
Ha a századost keresed, tudom, hol találod,
még több kitüntetéssel halmozza el magát.

Láttam őt, láttam őt, még több kitüntetéssel halmozza el magát,
Láttam őt, még több kitüntetéssel halmozza el magát.

If you want to find the Sergeant Major, I know where he is,
I know where he is, I know where he is.
If you want to find the Sergeant Major, I know where he is,
he’s drunk upon the cookhouse floor.
I saw him, I saw him, drunk upon the cookhouse floor,
I saw him, drunk upon the cookhouse floor.

Ha a törzsőrmestert keresed, tudom, hol találod,
Tudom, hol találod, tudom, hol találod.
Ha a törzsőrmestert keresed, tudom, hol találod,
épp részegen fetreng a kantin padlóján.

Láttam őt, láttam őt, épp részegen fetreng a kantin padlóján,
Láttam őt, épp részegen fetreng a kantin padlóján.

If you want to find the Quartermaster, I know where he is,
I know where he is, I know where he is.
If you want to find the Quartermaster, I know where he is,
he’s drinkin’ up the company rum.
I saw him, I saw him, drunk upon the cookhouse floor,
I saw him, drinkin’ up the company rum.

Ha a szállásmestert keresed, tudom, hol találod,
Tudom, hol találod, tudom, hol találod.
Ha a szállásmestertkeresed, tudom, hol találod,
épp felvedeli a század rumját.

Láttam őt, láttam őt, épp épp felvedeli a század rumját,
Láttam őt, épp épp felvedeli a század rumját.

If you want to find the battalion, I know where they are,
I know where they are, I know where they are.
If you want to find the battalion, I know where they are,
They’re hanging on the old barbed wire.
I saw them, I saw them, hanging on the old barbed wire,
I saw them, hanging on the old barbed wire.

Ha a zászlóaljat keresed, tudom, hol találod,
Tudom, hol találod, tudom, hol találod.
Ha a zászlóaljat keresed, tudom, hol találod,
Tudom, hol találod, a „jó öreg” szögesdróton lógnak.
Ott láttam őket, ott láttam őket, a „jó öreg” szögesdróton lógva,
Ott láttam őket, a „jó öreg” szögesdróton lógva.

Elesett brit katonák „lógnak” a szögesdróton, Flandriában. Forrás: Getty Images
Elesett brit katonák „lógnak” a szögesdróton, Flandriában. Forrás: Getty Images

Több mint száz év távlatából a brit tisztikar alacsony veszteségeiről és a karosszékből háborúzgató brit parancsnokokról szóló tévhitek nem tarthatók. Az 1922-ben megjelent hivatalos brit háborús statisztika[1] alapján az első világháborúban és az azt követő hadműveletekben (orosz polgárháború – intervenció), azaz 1914. augusztus 4-e (brit hadüzenet a németeknek) és 1920. december 31-ike között összesen 908 371 fő vesztette életét a Brit Birodalomból, amelyből 46 703 fő tiszti állományú volt, 861 668 pedig legénységi. Borzalmas számok, csaknem 1 millió ember halálát mutatják ezek az adatok. Az elhunytakból a tisztek aránya több, mint 5%. 1918. november 11-én a Brit Hadseregben 193 102 tiszt és 4 197 099 legénységi állományú katona szolgált.[2] Ha összeadjuk a veszteséget és az 1918 novemberében aktívan szolgáló katonák számát, az azt jelenti, hogy a konfliktus során a brit tisztikar csaknem 20%-a életét vesztette, a legénységnek pedig több mint 17%-a.

A világégés alatt több mint 200 brit tábornok esett el, sebesült meg vagy esett fogságba. Ennek egyik oka az volt, hogy közülük sokan napi rendszerességgel látogatták meg a frontokat és az első vonalbeli lövészárkokat, hogy megszemléljék a csapatokat és a védelmi állásokat. Ezen alkalmakkor egy-egy eltévedt lövedék, gránát, repesz vagy akár egy mesterlövész is könnyen végezhetett velük. Utóbbiak szinte ,,vadásztak” a magas rendfokozatú katonákra.

Christopher Nevinsen: Paths of Glory. 1917. A képet egy ideig betiltotta a cenzúra, mivel a háború értelmetlenségét sugallta. Forrás: Imperial War Museum, Art.IWM ART 518
Christopher Nevinsen: Paths of Glory. 1917. A képet egy ideig betiltotta a cenzúra, mivel a háború teljes értelmetlenségét sugallta. Forrás: Imperial War Museum, Art.IWM ART 518

A történetírás által ma már összeurópai tragédiának tekintett első világháború nem kímélt sem tisztet, sem közkatonát. Generációk vesztek el örökre. Ahogy Laurence Binyon angol költő írta For the Fallen (Az elesettekért) című hét versszakos versében a The Times hasábjain 1914 szeptemberében (részlet):

They shall not grow old, as we are left grow old:
Age shall not weary them, nor the years condemn.

Ők már nem öregszenek meg, mint mi, akik megmaradtunk:
Az évek nem fognak rajtuk, sem a múló idő vasfoga.

Brit katonák indulnak rohamra saját szögesdrótakadályaik között. (Beállított) kép a somme-i csatából, 1916. Forrás: Imperial War Musem (Q 65408)
Brit katonák indulnak rohamra saját szögesdrótakadályaik között. Kép a somme-i csatából, 1916. Forrás: Imperial War Musem (Q 65408)

A Hanging On The Old Barbed Wiret English Rebel Songs 1381–1984 (1988) című albumában feldolgozta a brit punkrock banda, a Chumbawamba is. A dallam és a szöveg kissé eltér az eredeti változattól:


Az NTF Történész Műhely ingyenesen teszi mindenki számára elérhetővé tudományos eredményeit, ingyenesen bocsátja rendelkezésre ismeretterjesztő cikkeit. A szerkesztés, tördelés és a honlap fenntartása azonban nekünk is pénzbe kerül, kérjük, adományával támogassa ügyünket, hogy a jövőben is elérhetővé tegyük cikkeinket olvasóink számára. Szíves támogatásukat Patreon oldalunkon (link) várjuk.


Jegyzetek

[1] Statistics of the Military Effort of the British Empire during the Great War 1914–1920. The War Office, London, 1922.

[2]Statistics of the Military Effort of the British Empire during the Great War 1914–1920. The War Office, London, 1922. 29., 234., 237.

 

Felhasznált forrás és irodalom:

Bryant, Clifton Peck, Dennis (szerk.): Encyclopedia of death and the Human Experience. Sage Publications, Thousand Oaks, 2009.

Fussel, Paul: The Great War and Modern Memory. Oxford University Press, Oxford, 2013.

Haycock, David Boyd: A Crisis of Brilliance: Five Young British Artists and the Great War. Old Street Publishing, London, 2009.

Max, Arthur: When this bloody war is over: soldier’s songs of the first world war. Piatkus Books, London, 2001.

Statistics of the Military Effort of the British Empire during the Great War 1914–1920. The War Office, London, 1922.

Viewpoint: 10 big myths about World War One debunked. (http://www.bbc.com/news/magazine-25776836) (2023. május 24.)

 

Facebook Kommentek