Esti szeminárium a Párt szervezésében

Az 1940-es évek vége felé a kommunista párt egyre szorosabban hálózta be a lakosságot, s igyekezett minden téren ideológiailag képzett társadalmat kinevelni.  A legszorosabban természetesen azok kezét kívánták fogni, akik tagjai is voltak a pártnak. Az ideológiailag elkötelezett tagoknak a párt által szervezett továbbképzések, gyorstalpalók és pártiskolák nem jelenthettek nyűgöt, más tagoknak azonban ezek a  elfoglaltságok egyfajta alku tárgyát képezték. A párttagsággal együtt járó előnyökért „cserébe” a szabadidő egy jelentős részét kellett feláldozni a pártprogramok oltárán.

A munkásmozgalmat bemutató vándorkiállítás egy teherautóban. Fortepan / Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény

Doktori kutatásaim témáját a Ganz Hajógyár pártkáderinek lakásjuttatásai képezik, az üzemi pártbizottsági iratok feldolgozása rámutatott arra, hogy a fennmaradt iratok jelentős része azzal foglalkozik, hogyan tegye motiváltabbá a dolgozókat a szocializmus ismereteinek elmélyítésében. Erre nagy szükség is volt, mert nem csak Bacsó Péter: A Tanú című filmjének ismert börtönjelenete árulkodott arról, hogy bizony komoly gondok voltak az ideológiai felkészültséggel. Az iratok arról árulkodnak, hogy bizonyos esetekben hamar szétszéledtek a dolgozók a rendezvényekről, vagy meg sem jelentek. (Ezzel kapcsolatban várhatóan a napokban jelenik meg az Index Tudomány rovatán belül ismeretterjesztő cikkem.)

Sztálint, a Magyar Kommunista Pártot, a Szociáldemokrata Pártot dicsőítő feliratok egy portáldarun a Ganz Hajógyárban.
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, MMKM TFGY 2017.1.1178.

Nagy Ágnes friss monográfiájában rámutatott, hogy a lakás(ki)igénylésekhez a lakáshivatal számára küldött ajánlások, illetve maguk a kérvények is eltérő módon befolyásolhatták az ügymenetet. Azok az ajánlások és kérvények ugyanis, amelyek arról árulkodtak, hogy a kérelmező párttag, illetve tartalmazták azt az új kommunista nyelvezetet, amelyet a párt megszólalói is használtak, elősegíthette a kérvény pozitív elbírálását.[1]

Mostani rövid forrásközlésemben a hajógyári pártbizottság azon iratát citálom, amelyben egy ilyen a Tanúból is „ismert” szemináriumot szerveznek meg:

 

A most meginduló oktatási évadban a Párttagságunk 505-át fogjuk bevonni az oktatásba, ami azt jelenti, hogy 1000 Párt-tagunk (sic!) fog tanulni, és részt venni a szervezett oktatásban. Ezeket a Párt-tagokat 32 szemináriumban 4 esti iskolában és 1 éves egyéni tanulásba fogjuk bevonni.

1./ Középfokú szemináriumi oktatás

a./ A Bolsevik Párt Történet tanulmányozására 7 szemináriumot fogunk beindítani, szemináriumomként 25 hallgatóval és ide az alapszervi funkcionáriusok és a jól fejlett elvtársak lesznek bevonva a szociális összetétel szem előtt tartásával.

b./ A középfokú szeminárium vezetők a meglévő tavalyi és a most befejezett középfokú szeminárium vezetőképző esti tanfolyamról a beindulásra biztosítva vannak.

c./ A középfokú szemináriumok október 10-én, ½ 5-kor fognak beindulni, a helységek biztosítva vannak.

Felelős Czeller

d./ A középfokú szemináriumok további menetéért és azok zavartalan biztosításáért (anyag, lemorzsolódás, előadók, stb)

Felelős: Kelemen

2./ A haladó fokú szemináriumi oktatás

a./ 10 haladófokú szemináriumot fogunk beindítani. Szemináriumomként 25 hallgatóval, és ezen a tavaly alapfokú szemináriumot végzett elvtársak fognak részt venni.

b./ A haladófokú szeminárium vezetők részben pártiskolát végzett, esti szeminárium vezető-képző iskolát végzett és a meglévő tavalyi előadókból biztosítva van.

c./ A haladófokú szemináriumok október 17-én fognak beindulni. A helységeket arra az időre biztosítani fogjuk.

d./ A haladófokú szemináriumok további menetéért és azok zavartalan biztosításáért /anyag, lemorzsolódás, előadok, stb/

Felelős: Varga Dezső[2]


Borítóképen:  Erzsébet (Sztálin) tér, a MÁVAUT autóbusz-pályaudvar átadási ünnepsége, 1949. (Fénykép részlete) Fortepan / Uvaterv

A cikk a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum és a Napi Történelmi Forrás együttműködésének keretében jött létre.14729210_1248966758480430_3213784558583842018_n

Jegyzetek

[1] Nagy Ágnes: Harc a lakáshivatalban. Politikai átalakulás és mindennapi érdekérvényesítés a fővárosban, 1945-1953. Korall, Budapest, 2013. p. 363-368.

[2] HU BFL HU XXXV 136 5. doboz A Ganz Hajógyár őszi-téli 3 hónapos oktatási munkaterve. 1949. október 1.

Facebook Kommentek