Kubai katona szomáliai fogságban

A háború Etiópia és Szomália között tört ki, miután 1977 júliusában Mohamed Sziad Barré szomáliai diktátor csapatai benyomultak Etiópia Ogaden nevű tartományába. A tartományban többmilliós lélekszámú szomáli lakosság élt, emellett az itt felfedezett jelentős szénhidrogén-készlet is vonzó lett Szomália számára. A támadással az etiópok súlyos helyzetbe kerültek, mivel ekkor már több mint másfél évtizede harcoltak az ország északi részén az eritreai felkelőkkel szemben. A nyár végére az etióp csapatok kimerülőben voltak, mindkét fronton sorozatos veszteségeket szenvedtek, a vezetés ezért a Szovjetunió segítségét kérte (miután korábban az USA megtagadta azt).

A térképen pirossal kiemelve „Nagy-Szomália”

A szovjetek eleinte igyekeztek közvetíteni a két ország között, ám amikor Mohamed Sziad Barré novemberben szakított Moszkvával, az etióp fél katonai megsegítéséről döntöttek. A szovjet légierő már ekkor légihidat létesített Etiópiába, amin azonnal elkezdett ömleni a hadianyag. A szovjet tanácsadók és hadfelszerelés mellett kubai csapatok is érkeztek az országba, melyek szinte azonnal megkezdték a beavatkozást. A képeken látható Carlos Orlando húsz éves kubai tüzér az ogadeni háború alatt esett fogságba.

corbis-u1923334.jpg
Etiópia igyekezett tagadni a kubai segítséget illetően, ezért mutatták be a szomáliaiak a riportereknek Carlos Orlandót (Bettmann/CORBIS: U1923334)

Így került bevetésre Carlos Orlando is, aki egységének egyetlen túlélőjeként esett fogságba Harar környékén. Bár elmondása szerint önkéntesként jelentkezett az etióp seregbe, hogy „segítse a szocializmus győzelmét kivívni”, mégis ő lett az első bizonyítéka a szovjet és kubai fegyveres jelenlétnek az ogadeni háborúban. Ennek a támogatásnak köszönhetően végül Etiópia 1978 tavaszára visszafoglalta Ogadent, a fiatal kubai pedig csak tíz évvel később szabadulhatott egy etióp-szomáliai fogolycsere során.

Forrás:

Babos László – Papp Tamás: A modern kor háborúi és csatái. Zrínyi, Budapest, 2009

Háda Béla: Az ogadeni konfliktus regionális összefüggései. In: Nemzet és Biztonság. 2008/9.

The Washington Post, 1978. jan. 27. (http://www.washingtonpost.com/archive/politics/1978/01/27/somalis-identify-cuban-allegedly-taken-in-battle/2e9cdc7e-b9f1-4670-a046-962f0a244f3e/) (2015.08.02.)

A nyitóképen: Carlos Orlando szomáliai katonák között fogságba esése után az ogadeni sivatagban, 1978. január 30. (Bettmann/CORBIS: U1923364)

Facebook Kommentek