Vár állott, most kőhalom – Skócia Virága

A sportesemények előtt előszeretettel énekelt Flower of Scotland lassan 50 éve számít Skócia (egyik) nem hivatalos himnuszának. A skót királyság függetlenségét visszaállító, 1314-es bannockburni csatáról szóló, karrierjét eredetileg folk dalként kezdő ballada sok skót szívéhez közelebb áll, mint az Egyesült Királyság hivatalos himnusza, az ünnepi alkalmakkor énekelt God Save the Queen.

Az 1707-ben elfogadott ún. Egyesülési Törvény elfogadásával a szuverén Skót Királyság, amely 1603 óta már perszonálunióban állt az Angol Királysággal, megszűnt létezni és – Angliával egyetemben – az újonnan létrejövő Egyesült Királyság (United Kingdom of Great Britain) részévé vált. Értelem szerűen az új ország állami jelképei is egységesek lettek, így 1745-ben történő elfogadásától kezdve hivatalos eseményeken a skótok is a „God Save The King”/„God Save The Queen” himnuszt énekelték.

A bannockburni csatáról fennmaradt legrégebbi ábrázolás az 1440-es évekből

Forrás: Wikimedia Commons

Az önálló skót kulturális és nemzeti identitás, azonban az unió ellenére fennmaradt. Többek között ennek is köszönhető, hogy a 20. század második felére komoly társadalmi vita alakult ki egy „saját” skót nemzeti himnusz használatáról. A kérdést támogatók a leginkább a „Scotland the Brave” (Bátor Skócia), vagy a „Flower of Scotland” („Skócia Virága”) dalok egyikét részesítették volna előnyben. Több civil és politikai kezdeményezés ellenére a Skót Parlament a mai napig nem kívánt hivataloson állást foglalni a kérdéssel kapcsolatban. Ennek ellenére az 1990-es évek végétől a Flower of Scotland Skócia nem hivatalos himnuszának számít, sok esetben felváltva az ünnepi állami eseményeken használt brit himnuszt.

https://www.youtube.com/watch?v=qmhG6_2BDXI

 Tagadhatatlan a dal népszerűsége, Skócia-Olaszország EB-selejtező (2007 ,1:2)

A dal szövegét és zenéjét egyaránt Roy Williamson (1936-1990) – az 1960-as évek meghatározó skót folk zenekarának, a The Corries-nak alapító tagja – írta és szerezte. Középpontjában pedig a skót történelem egyik leghíresebb eseménye, az 1314-ben vívott bannockburni csata áll, amely során a Robert the Bruce által vezetett skót csapatok sikeresen győzték II. Edward angol király jelentős túlerőben lévő hadseregét. A győzelemmel a skótok véglegesen gátat szabtak I. Edward, majd fia, II. Edward angol királyok északi hódítási törekvéseinek. A csata során elért skót sikereket végül az 1328-ban megkötött Edinburgh-Northampton Békeszerződés szentesítette, amely kimondta a Skót Királyság függetlenségét és Robert the Bruce utódainak az örökösödési jogát.

Az eredeti dal a The Corries előadásában (1968)

Alább olvasható a Flower of Scotland teljes szövege magyarul (szabad fordításban). A dőlt betűvel jelzett részek („against who?”/„England” – Kivel szemben?/Anglia) nem képezik az eredeti szöveg részét, azonban sport eseményeken a skót szurkolók gyakran közbe szúrjak éneklés közben – ezzel olykor-olykor kicsit borsot törve az angol oroszlán orra alá.

O Flower of Scotland,                                                   Ó Skócia Virága (sz: Robert the Bruce),

When will we see                                                           Mikor fogunk

Your like again,                                                              Hozzád újból hasonlót látni,

That fought and died for,                                             Kik érted harcoltak és hullottak el,

Your wee bit Hill and Glen,                                         Hill és Glen alatt,

And stood against him (against who?/England!), És szemben álltak vele (Kivel

                                                                                          szemben?/Anglia!)

Proud Edward’s Army,                                                 Büszke Edward hadseregével,

And sent him homeward,                                            Majd hazaküldték,

To think again.                                                              Hogy fontolja meg újra (sz: Skócia

                                                                                          megtámadását).

The Hills are bare now,                                                A hegyek mára csupaszok,

And Autumn leaves                                                       És az őszi levelek

lie thick and still,                                                            Vastagon és némán fedve a földet,

O’er land that is lost now,                                             Szülőföldünk, elvszett

Which those so dearly held,                                         Hiába védték egykoron mindenáron,

That stood against him (against who?/England!),  És amely,szemben állt vele

                                                                                           (Kivel szemben?/Anglia!)

Proud Edward’s Army,                                                  Büszke Edward hadseregével,

And sent him homeward,                                             Majd hazaküldték,

To think again.                                                                Hogy fontolja meg újra (sz: Skócia

                                                                                           megtámadását).

Those days are past now,                                               E napok azonban már elmúltak,

And in the past                                                                 És a múltban is

they must remain,                                                            Kell maradniuk,

But we can still rise now,                                                Azonban még most is felemelkedhetünk

And be the nation again,                                                 És újból azé a nemzetté válhatunk,

That stood against him (against who?/England!),    Amelyben szemben állt vele (Kivel

                                                                                              szemben?/Anglia!)

Proud Edward’s Army,                                                    Büszke Edward hadseregével,

And sent him homeward,                                               Majd hazaküldték,

To think again.                                                                 Hogy fontolja meg újra (sz: Skócia

                                                                                            megtámadását).


Facebook Kommentek