Goodwood a brit harckocsik temetője

A Goodwood hadművelet, amelyre 1944. július 18. és július 20. között került sor a normandiai harcok alatt, egyike a második világháború nem igazán ismert hadmozdulatainak. A két napig tartó brit páncélosművelet a legnagyobb volt az Egyesült Királyság által végrehajtottak közül, de mivel veszteségeik két nap alatt már több mint 300 harckocsira rúgtak ezért nem ez a támadás lett a későbbi háborús filmek fő témája.

1.jpg

Brit Sherman Firefly harckocsi a Goodwood hadművelet idején, 1944. július 18-án. B 7557 Imperial War Museum

A normandiai partraszállást követően a brit és kanadai egységek fő feladata a stratégiai fontosságú Caen városának elfoglalása volt. Ezt nem sikerült a tervezett időben végrehajtani, mivel a német védelem erős volt, és a brit támadások sok esetben kifulladtak. A június 26-án megindított Epsom hadművelettel be akarták keríteni a Caent védő egységeket, de a németeknek erőik megfelelő összpontosításával sikerült megállítani a britek támadását.

4.jpg

Brit lőszerszállítót aknavető találat ér az Epsom hadművelet során. B 6017 Imperial War Museum

A következő két hadművelet a Windsor és a Charnwood során végül sikerült elfoglalniuk Caen északi részét, ami az Orne és Odon folyóktól északra terül el. A város teljes elfoglalása és a Normandiában lévő német egységek bekerítése érdekében Bernard Montgomery tábornok, a Normandiában állomásozó szövetséges haderők parancsnoka elrendelt egy következő hadműveletet. Célja a német páncélos erők lekötése volt, ezzel segítve az amerikai csapatokat, amelyek a Cobra hadművelettel tervezték a német front áttörését. A hadművelet neve egy versenypálya után Goodwood lett.

3.jpg

Brit egységek a támadás megindítása előtt. B 7510 Imperial War Museum

A hadműveletet Miles Dempsey tábornok dolgozta ki, lényege pedig egy összpontosított páncélos támadás volt Caentől dél, dél-keleti irányba a Normandiában állomásozó három brit páncéloshadosztály (7., 11. és a Gárda páncéloshadosztályok) összevonásával a VIII. hadtestben, amelynek Richard O’Connor tábornok volt a parancsnoka. A páncélosegységek fő harckocsija az amerikai M4 Sherman volt, amelyeket alapvetően négy tankból álló rajokban alkalmaztak. A négy páncélosból három a 75 mm-es M3-as ágyúval felszerelt alaptípus volt, míg a negyedik tank egy módosított Sherman Firefly. A Fireflyt egy 17 fontos hosszú csövű ágyúval szereltek fel, amely képes volt átlagos harctávolságból (600-1000 m) kilőni a német Tiger és Panther harckocsikat. A britek a Firefly változatok rajokban való szétszórásával akarták javítani egységeik páncéltörő képességét. Éppen ezért a németek igyekeztek először ezeket a harckocsikat kilőni.

sherman_firefly_9-08-2008_15-05-43.JPG

Egy kiállított Sherman Firefly. A lövegcsövön lévő álcázócsík célja hogy a harckocsi egy „hagyományos” Shermannek tűnjön. Wikipedia

A Goodwood hadművelet legfontosabb célja a Bourguébus-gerinc elfoglalása, amely biztosítja a Falaise-be vezető utat. A britekkel párhuzamosan a kanadai II. Hadest feladata volt egy támadás Caen déli része ellen az Atlantic hadművelet keretében. A németeket nem érte felkészületlenül a támadás, és jól megszervezett védelemmel várták a briteket. Heinrich Eberbach tábornok vezetésével többek között az 1. SS páncéloshadosztály, a 21. páncéloshadosztály, az 503. nehézpáncélos zászlóalj és a 125. páncélgránátos ezred védte a körzetet. A gondosan kiépített védelemben a környező falvak is fontos szerepet játszottak, ugyanis azok köré páncéltörő ágyúkat telepítettek.

bundesarchiv_bild_101i-721-0359-37_canteloup_panzer_vi_tiger_ii_konigstiger.jpg

Az 503. néhézpáncélos zászlóalj PzKpfw VI. B Königstiger nehézharckocsijai. Bild 101I-721-0359-37 Bundesarchiv

A brit támadást egy átfogó bombázás készítette elő, amiben 1850  bombázó vett részt, és megközelítőleg 5000 tonna bombát dobtak le 11 célterületre, a német védelem feltételezett állásaira. A bombázást hasonlóan intenzív tüzérségi tűz követte egészen addig, amíg a páncélosok meg nem indították a támadásukat.

large.jpg

Jobb hátsó vízszintes vezérsíkját elvesztett Halifax bombázó. Nem a német légvédelem volt erős, a gépet egy másik Halifax bombája rongálta meg. CE 154 Imperial War Museum

large-2

Cagny falu szőnyegbombázása (fent) és ami maradt belőle (lent). CL 477, C 4475 Imperial War Museumlarge-1

 large_3.jpg

A bombázás a német védőknek jelentős veszteségeket okozott. Bombatalálatot kapott PzKpfw VI Tiger harckocsi. B 8032 Imperial War Museum

A bombázások miatt a német 503. nehézpáncélos zászlóaljat ideiglenesen kivonták a harcokból, de a beásott páncéltörő ágyúk jelentős része sértetlen maradt, amelyek felkészültek a brit páncélosok támadására. Ezt követően a britek elvesztették összeszedettségüket és több hibát is ejtettek, amelynek következménye az lett, hogy csak a Bourguébus-gerincig jutottak el július 20-ra, amikor már kifulladt a támadás. Jelentősebb hiba volt a túl sok harckocsi kis helyen történő bevetése, valamint a gyalogság és a légierő elégtelen támogatása. Nagy veszteségeket okozott a páncéloshadosztályoknak az is, hogy a Bourguébus-gerinc felé nyomuló egységek nem foglalták el Cagnyt, ahonnan a beásott német páncéltörőágyúk oldalról lőhették a harckocsikat. Mindemellett a brit páncéloshadosztályokat alapvetően a frontvonalon kialakult résekbe való benyomulásra képezték ki, nem pedig frontális páncélostámadásra, amelyre sem képzettségük, sem pedig felszerelésük nem volt megfelelő.

g.JPG

A Goodwood hadművelet térképe. in The Final Battle for Normandy Northern France 9 July – 30 August 1944

A britek hadműveleti céljaikat ha részlegesen is, de elérték, ugyanakkor hatalmos veszteségek árán. A harcok során megközelítőleg 3500 főt és 300 harckocsit vesztettek, a német oldalon ugyanakkor kb. 2000 főre és 75 tankra tehetőek a veszteségek. Ezeknek a számoknak mégsem lett akkora jelentőségük, ugyanis harckocsijaikat a britek rövid időn belül tudták pótolni, ez viszont már nem volt elmondható a németekről.

23.JPG

A Gárda Páncéloshadosztály Sherman tankja nekirohant az 503. nehézpáncélos zászlóalj Királytigrisének Cagny közelében. in  Ian Daglish: Operation Goodwood, 165. o.

A szövetségesek stratégiai szempontjából, nem volt kudarc a hadművelet, mivel a fontosabb német páncélosegységeket lekötötték, így az amerikaiaknak sikerült később bezárni a falaise-i katlant és bekeríteni a német erőket a Cobra és a Bluecoat hadműveletekkel, ezzel vetve véget a normandiai harcoknak.

Felhasznált irodalom:

Ian Daglish: Operation Goodwood: The Great Tank Charge, July 1944. Mechanicsburg, 2009.

John Buckley: British Armour in the Normandy Campaign 1944. New York, 2004.

Roman Jarymowycz: Tank Tactics, from Normandy to Lorraine. Mechanicsburg, 2009.

Stephen A Hart: The Final Battle for Normandy Northern France 9 July – 30 August 1944. 2005.

Facebook Kommentek