Szulejmán szultán sírkomplexuma Szigetvár–Turbékon

Kustra Zsófia

Mintegy százévnyi hiábavaló kutakodást követően magyar szakemberek egy csoportja 2012 végén multidiszciplináris kutatócsoportot alakított, amely előbb a török kormány, majd 2015 szeptemberétől az NKFIH támogatása révén a magyar állam segítségével valósította meg Szulejmán szultán szigetvári türbéje helyének felderítését, és a kapcsolódó tudományos kérdések szisztematikus vizsgálatát.

A kutatás Dr. Pap Norbert, a PTE TTK tanszékvezető docense vezetésével 2013 januárjában kezdődött meg. A kutatási koncepció kezdettől fogva a komplexitáson, a többféle szakmai terület módszertani eszközeinek a kombinálásán nyugodott, miközben a vizsgálatokat alapvetően térbeli, történeti földrajzi kérdésfeltevésnek rendelte alá. A kutatásvezető tájrekonstrukciót, új módszerek és új szemléletek bevezetését javasolta, a vizsgálatokba a geográfusokon kívül történész, művészettörténész, régész, geomorfológus, geoinformatikus, geofizikus, patológus szakértők is bevonásra kerültek. A kutatócsoport célul tűzte ki, hogy legkésőbb 2016. szeptemberének elejére, a 450 éves évfordulóra beazonosítja Szulejmán szultán Szigetvár közelében fekvő sírkomplexumának maradványait.

Az ásatáson, a türbéből előkerült kőfaragvány, Szulejmán pecséttel.
Az ásatáson, a türbéből előkerült kőfaragvány, Szulejmán pecséttel. Pap Norbert fényképe

A kutatócsoport a legendás helyek, az Almás-patak mente és a turbéki kegytemplom kizárását követően egy új helyszínen, a turbéki szőlőhegyen azonosította be minden idők legnagyobb oszmán szultánjának sírkomplexumát. A kutatás során geofizikai és távérzékeléses vizsgálatok révén több, délkeletre néző, jelentős épület nyomait sikerült meghatározniuk. A 2015–2016-os feltárás során először az egykori türbe alapjait, majd a mellette emelt épületeket tárták fel: egy dzsámi és egy derviskolostor több helyiségének maradványai kerültek felszínre. A türbe közelében egy unikális oszmán kori zarándoktelepülés, Turbék városa is beazonosításra került.

18553018_10156644086871509_1251831872_o
Turbék egy metszeten

A 2013 óta zajló kutatások ezúttal újabb jelentős mérföldkőhöz érkeztek. A kutatócsoport az eddig elért eredményeit az ország több pontján is bemutatja. A rendezvénysorozat részeként a legújabb kutatásokat bemutató, az eddigi eredményeket összefoglaló Szulejmán szultán Szigetváron című kötet bemutatójára, illetve a Szulejmán sírkápolnája nyomában című dokumentumfilm vetítésére 2017. május 10-én 18.30-kor került sor az ELTE Gólyavár Rendezvényházában. A mintegy 100 fős közönséget Dr. Borsodi Csaba, az ELTE BTK dékánhelyettese köszöntötte. A Szulejmán szultán Szigetváron című kötetet Dr. Oborni Teréz, az MTA BTK tudományos főmunkatársa ismertette, aki részletes és alapos áttekintést nyújtott a könyv tartalmi és szerkezeti felépítéséről, valamint a kutatás jelentőségéről. A kötet részleteiben ismerteti a 2013 és 2016 között lezajlott Szigetvár-turbéki Szulejmán-kutatások folyamatát, és a kutatócsoport által elért tudományos eredményeket. Ezt követően került sor a Szulejmán sírkápolnája nyomában című, harmincperces dokumentumfilm vetítésére, amelyben a kutatócsoport több tagja is megszólal. Dr. Pap Norbert átfogó képet nyújt a kutatás indulásának körülményeiről, a kutatócsoport által kitűzött célokról, valamint az előttük álló további feladatokról. Dr. Kitanics Máté a feltárt írott források jelentőségét tárja a nézők elé, bemutatva szerepüket a turbéki szőlőhegyen elterülő török kori rommező beazonosításában. Dr. Hóvári János az emlékezetpolitikai, Prof. Dr. Fodor Pál a tudománypolitikai vonatkozásokat veszi számba. Dr. Gyenizse Péter a geofizikai vizsgálatokat, Hancz Erika pedig a régészeti feltárás folyamatát részletezi.

Dr. Borsodi Csaba köszönti a vendégeket (balról jobbra: Dr. Pap Norbert, a PTE TTK tanszékvezető docense, a kutatás társvezetője; Dr. Oborni Teréz, az MTA BTK tudományos főmunkatársa; Prof. Dr. Fodor Pál, az MTA BTK főigazgatója; Dr. Borsodi Csaba, az ELTE BTK intézetigazgatója)
Dr. Borsodi Csaba köszönti a vendégeket (balról jobbra: Dr. Pap Norbert, a PTE TTK tanszékvezető docense, a kutatás társvezetője; Dr. Oborni Teréz, az MTA BTK tudományos főmunkatársa; Prof. Dr. Fodor Pál, az MTA BTK főigazgatója; Dr. Borsodi Csaba, az ELTE BTK intézetigazgatója)

Borítóképen: Légifotó az ásatásról, 2016. júniusa, Pap Norbert fényképe

Facebook Kommentek